Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia domów i mieszkań
Mamy do zaoferowania dla Państwa ubezpieczenie mieszkania lub domu, które zapewnia wszechstronną ochronę posiadanego majątku. Proponujemy taki dobór rodzajów i zakresów ubezpieczenia, który z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia może być:
- mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy
- budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
- ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące rodzaje ubezpieczeń:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ( uderzenie pioruna, huragan, zalanie, wybuch…)
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za straty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie sąsiada)

Ubezpieczenia domów i mieszkań
Mamy do zaoferowania dla Państwa ubezpieczenie mieszkania lub domu, które zapewnia wszechstronną ochronę posiadanego majątku. Proponujemy taki dobór rodzajów i zakresów ubezpieczenia, który z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia może być:
- mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy
- budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
- ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące rodzaje ubezpieczeń:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ( uderzenie pioruna, huragan, zalanie, wybuch…)
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za straty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie sąsiada)